عاشقی

فرقي نمي کند برکه باشي يا دريا زلال باش آسمان در توست

ایام وصال

نیمه شب آواره و بی حس و حال        در سرم سودای جامی بی زوال

پرسه ای    آغاز کردیم  در خیال          دل به یاد آورد ایام وصال

از جدایی یک دو سالی میگذشت        یک دو سال از عمر رفتو بر نگشت

دل به یاد آورد اول بار را                         خاطرات اولین دیدار را

آن نظربازی آن اسرار را                     آن دوچشم مست آهو وار را

همچو رازی مبهم و سر بسته بود         چون من از تکرار" او هم خسته بود

آمدو هم آشیان شد با من او                همنشن و همزبان شد با من او

خسته جان بودم که جان شد با من او      ناتوان بود و توان شد با من او

دامنش شد خوابگاه خستگی               این چنین آغاز شد دل بستگی

وای از آن شب زنده داری تا سحر           وای از آن عمری که با او شد به سر

مست او بودم زدنیا بی خبر                    دم به دم این عشق میشد بیشتر

آمدو در خلوتم دمساز شد                      گفتو گو ها بین ما آغاز شد

گفتمش:

گفتمش در عشق پابر جاست دل               گر گشایی چشم دل زیباست دل

گر تو ذو رغمان شوی دریاست دل            بی تو شام بی فرداست دل

دل زعشق روی تو حیران شده                  در پی عشق تو سرگردان شده

گفت:

گفت در عشقت وفادارم بدار               من تو را بس دوست میدارم بدار

شوق وصلت را به سر دارم بدار            چون تویی مخمور,خمارم بدار

با تو شادی میشود غمهای من                با تو زیبا میشود فردای من

گفتمش عشقت به دل افزون شده             دل زجادوی رخت افسون شده

جز تو هر یادی به دل مدفون شده          عالم از زیباییت مجنون شده

بر لبم بگذاشت لب یعنی خموش             طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش

در سرم جز عشق او سودا نبود             بهر کس جز او دراین دل جا نبود

دیده جز بر روی او بینا نبود                 همچو عشق من هیچ گل زیبا نبود

خوبیه او شهره ی آفاق بود                    در نجابت در نکوهی بی طاق بود

روزگار

روزگار اما با ما وفا نداشت                  طاقت خوشبختیه ما را نداشت

پیشه پای عشق ما سنگی گذاشت             بی گمان از مرگ ما پروا نداشت

آخر این قصه هجران بود و بس               حسرت و رنج فراوان بود و بس

یار ما را از جدایی غم نبود                     در غمش مجنون عاشق کم نبود

بر سر پیمان خود محکم نبود                   سهم من از عشق جز ماتم نبود

با من دیوانه پیمان ساده بست                    ساده هم آن عهدوپیمان را شکست

بی خبر پیمان یاری را گسست                  این خبر ناگه پشتم را شکست

آن کبوتر عاقبت از بند رست                    رفت و با دلدار دیگر عهد بست

باکه گویم او که همخون من است              خصم جان و تشنه ی خون من است

بخت بد بین وصل او قسمت نشد                این گدا مشمول آن رحمت نشد

          آن طلا حاصل به این قیمت نشد

عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست                  با چنین تقدیر بد تدبیر نیست

از غمش با دود و دم همدم شدم                   باده نوش غصه ی او من شدم

مست و مخمورو خراب از غم شدم              ذره ذره آب گشتم کم شدم

آخر آتش زد دل دیوانه را                          سوخت بی پروا پر پروانه را

عشق من از من گذشتی ,خوش گذر             بعد از این حتی تو اسمم را نبر

خاطراتم را تو بیرون کن زسر                  دیشب از کف رفت فردا را نگر

آخر این یک بار از من بشنو پند                   بر من و بر روزگارم دل مبند

عاشقی را دیر فهمیدی چه سود                    عشق دیرین گسسته تاروپود

گر چه آب رفته باز آید به رود                     ماهی بیچاره اما مرده بود

+ نوشته شده در  ساعت 12:38  توسط عاشق  | 

بوسه

 

عهد کردم که اگر بوسه دهي توبه کنم که دگر بار از اينگونه خطا ها نکنم 
  چو بر خواست لبت از لب من
     توبه کردم که دگر توبه ي بي جا نکنم

 

   

+ نوشته شده در  ساعت 10:27  توسط عاشق  | 

بوسه

بوسه یعنی وصل شیرین دولب.

بوسه یعنی عشق در اعماق شب.

بوسه یعنی مستی از مشروب عشق.

بوسه یعنی آتش و گرمای تب.

بوسه یعنی لذت از دلدادگی.

لذت از شب لذت از دیوانگی.

بوسه یعنی حس خوبه طعم عشق.

طعمه شیرینی به رنگ سادگی .

بوسه آغازی برای ما شدن.

لحظه ای با دلبری تنها شدن.

بوسه آتش میزند بر جسم و جان .

 بوسه یعنی عشق من ، با من بمان.

 شرم در دلدادگی بی معنی است .

بوسه بر میدارد این شرم از میان.

 طعم شیرین عسل از بوسه است .

 پاسخ هر بوسه ای یك بوسه است .

 بهترین هدیه پس از یك انتظار .

 بشنوید از من فقط یك بوسه است.

 بوسه را تكرار می باید نمود.

 بوسه یعنی عشق و آواز و سرود.

 بوسه یعنی وصل جانها از دو لب.

 بوسه یعنی پر زدن ، یعنی صعود

بوسه یعنی شادی و شور و نشاط .

بوسه یعنی عشق خالی از گناه.

بوسه یعنی قلب تو از آن من.

بوسه یعنی تو همیشه مال من.

 

+ نوشته شده در  ساعت 16:42  توسط عاشق  | 

بوسه

 

بوسه اسم است........ چون عمومی است. بوسه فعل است......... چون هم لازم است هم متععدی. بوسه حرف تعجب است........ چون اگر ناگهانی باشد طرف مقابل را مات و مبهوت می کند. بوسه ضمیر است......... چون از قید انسان خارج نیست. بوسه حرف ربط است.......... چون 2 نفر را به هم متصل می کند.

+ نوشته شده در  ساعت 17:22  توسط عاشق  | 

بوسه

                                                       مژه بر هم نزنم محبوبم

                                                              تا زدستم نرود

                                      نه به اندازه یک لحظه، که به قدر مژه بر هم زدنی

                                               ریزش اشک لبان تر و خوش ریحانت

                                                     بر تن سرخ لبان خشکم

                                                 که به اندازه دریا طلب عشق کند

                                                    از نگاهت، مژه هایت، جانت

                                                         در دل شب هایی

                                                   که زنم بوسه به دستان لبت

                                           قلب من زنده به اکسیژن این دنیا نیست

                                                 قلب من می تپد از هر نفسی

                                                    که به هر بوسه دهی

                                                                   و 

                                                           زنی بر جانم

                                      من نگویم طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنید

                                               طلب عشق فقط از آنی است

                                                            که تو را

                                                        نه به هر خاطر

                                               بدلیل گل خوش بوی محبت

                                                   که در باغچه دل روید

                                                      دوست می دارد

 

+ نوشته شده در  ساعت 3:10  توسط عاشق  | 

بوســــه

 

بوســــه

 

جان ماوجان آن چشماي تو

بوسه ميخواهم ازآن لبهاي تو

بوسه ميخواهم كه باشم تاسحر

غرق درافكار و در رؤياي تو

-------

بوسه اي همچون شراب آتشين

تاكه مست افتم به زيرپاي تو

-------

خوب ميدانم اميـــد زندگي

نيست درعالم كسي همتاي تو

-------

چشم زاغي بندة درگاه توست

غمزه داردنرگس شهــلاي تو

-------

گرمرا رنجاندي ازخود مي شوم

اي بت سيمين بدن شيـداي تو

-------

بازميگويم مرا ده بوسه اي

تاكه باشم مونس شبهاي تو

-------

بوسه باران ميكنم روي تورا

من فـداي آن رخ زيباي تو

          

                                                                

 

+ نوشته شده در  ساعت 18:20  توسط عاشق  | 

خراب. سهراب

 

نام شعر : خراب

فرسود پاي خود را چشمم به راه دور
تا حرف من پذيرد آخر كه :زندگي
رنگ خيال بر رخ تصوير خواب بود.

دل را به رنج هجر سپردم، ولي چه سود،
پايان شام شكوه ام.
صبح عتاب بود.

چشمم نخورد آب از اين عمر پر شكست:
اين خانه را تمامي پي روي آب بود.

پايم خليده خار بيابان .
جز با گلوي خشك نكوبيده ام به راه.
ليكن كسي ، ز راه مددكاري،
دستم اگر گرفت، فريب سراب بود.

خوب زمانه رنگ دوامي به خود نديد:
كندي نهفته داشت شب رنج من به دل،
اما به كار روز نشاطم شتاب بود.

آبادي ام ملول شد از صحبت زوال .
بانگ سرور در دلم افسرد، كز نخست

تصوير جغد زيب تن اين خراب بود. 

+ نوشته شده در  ساعت 7:59  توسط عاشق  | 

                                                               

      

چشم بر گوشه این ماه زنم؟................. ماه من!.............. تا به کی دست من از دست تو دور؟.............. ای همه جلوه چشمان تو نور؟.................. ای همه آتش خورشید خدا.................. که در آن گوشه چشمان تو هست. ... من که از بوسه عشق تو چنین سرمستم................ من که از دوری تو................. دل از این مردم بیهوده ی بی غم بستم............... بی تو سرمست نگاهی هستم................... که تو دادی دستم!................. دست من را تو بگیر! ...
+ نوشته شده در  ساعت 7:39  توسط عاشق  | 

یک پنجره

دلش تنگ شد ، عکس پاکت کشید
درونش ۲ نامه پر از خط کشید


و با گریه ها بوم را رنگ زد
میانش تو را بی شباهت کشید


به شخصی که اصلا نبود عاشقش
به شخصی که طرح خیانت کشید


دو جام عرق پیش رویت گذاشت
تو را مست سگ ، طبق عادت کشید


تحمل نیاورد و با بوسه ها
خودش را در آغوش خوابت کشید


تو در عکس هم اخم کردی و او
از این عشق بازی خجالت کشید


پسر رفت ، از قاب خود دور شد
پسر رفت ، دست از خیالت کشید

+ نوشته شده در  ساعت 13:47  توسط عاشق  | 

من بي تو ....

 

 

من بي تو يک بوسه ي فراموش شده ام؛ يک شعر پر از غلط؛ يک پرنده ي بي آسمان؛ يک نسيم سرگردان؛ يک روياي نا تمام صداي يک بوسه به بلنداي صداي گلوله ي توپ نيست اما انعکاس آن مدت زيادي باقي خواهد ماند؛پس عزيزم مي بوسمت تا صداي عشق من تا مدت ها در قلبت انعکاس داشته باشد

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 18:52  توسط عاشق  | 

مطالب قدیمی‌تر